Sukuyhdistyksen perustaminen

Ajatus Kurvisen sukuyhdistyksen perustamisesta syntyi suvun jäsenten, erityisesti Usko Kärjen, Toivo Kärjen, Tyyne Kurvisen ja Pietari Hakkaraisen välisissä keskusteluissa vuonna 1952. Voimakkaana taustavaikuttajana toimi myös Siunaukselan orpokodin johtaja, pastori P. I. J Kurvinen. Ajatusta kannatettiin heti laajalti ja yhdistyksen perustava kokous pidettiinkin jo samana kesänä. Perustavan kokouksen osanottajista otettiin ryhmäkuva, joka on nähtävissä pöytäkirjan jälkeen.

Kurvisen-sukuyhdisty...png

5.7.1952 on pidetty Kurvisen sukuyhdistyksen perustava kokous Ilomantsin Kansallistalossa Ilomantsissa.
Kokouksen puheenjohtajana on toiminut virkailija Tyyne Kurvinen; yli 90 suvun jäsentä on ollut saapuvilla. Sihteerinä on toiminut hovioikeudenviskaali, varatuomari Usko Kärki.

Kurvisen Sukuyhdistys r.y.:n perustavan kokouksen pöytäkirja

”Pöytäkirja, joka laadittiin Kurvisen sukuyhdistyksen perustavassa kokouksessa Ilomantsin Kansallistalossa Ilomantsin pitäjän Ilomantsin kylässä heinäkuun 5. päivänä 1952.

Laulettiin säveltäjä Toivo Kärjen säestyksellä yhteisesti Karjalaisten laulu.
Virkailija Tyyne Kurvinen lausui kokouksen avajaissanat julkituoden ilonsa siitä, että niin runsaslukuisesti oli noudatettu julkaistua kokouskutsua, että yli 90 suvun jäsentä oli saapuvilla.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin virkailija Tyyne Kurvinen sekä sihteeriksi hovioikeudenviskaali, varatuomari Usko Kärki.
Saapuvilla olevat esittelivät itsensä, toimialansa ja kotipaikkansa puheenjohtajan esityksestä.
Lääketieteen kandidaatti Ilmari Kärki piti alustuksen sukuyhdistyksen perustamisesta selvitellen esityksessään muun ohella tarkemmin sukuyhdistysten tarkoitusperiä ja toimintamuotoja.
Keskusteltiin sukuyhdistyksen perustamisesta sitten kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat selostaneet asiasta tähän saakka suoritettuja valmisteluja sekä viimeksi mainittu oli ehdottanut sukuyhdistyksen perustamista ja selostanut Suomen sukututkimusseuran antamia sääntö-ehdotuksia, maanviljelijä Eevert Kurvinen kannatti tehtyä ehdotusta. Kun oli käytetty lukuisia puheenvuoroja muun muassa rovasti P. J. I. Kurvisen ja maanviljelijä Pietari Hakkaraisen taholta, julistettiin keskustelu päättyneeksi.
Päätettiin yksimielisesti perustaa Kurvisen sukuyhdistys.
Valittiin toimikunta lähemmin tutkimaan sääntöehdotuksia sekä tekemään ehdotuksia yhdistyksen hallituksena toimimaan tulevan sukuneuvoston jäseniksi valittavista henkilöistä. Toimikuntaan tulivat:
 • hovioikeudenviskaali Usko Kärki
 • virkailija Tyyne Kurvinen
 • maatalousteknikko Leevi Hiltunen
 • maanviljelijä Pietari Hakkarainen
 • lääketieteen kandidaatti Ilmari Kärki
 • metsäteknikko Tauno Kurvinen ja
 • kauppias Antti Kurvinen Mekrijärveltä
Pidettiin tauko, minkä aikana edellä mainittu toimikunta piti valmistavan kokouksen.
10§Kokousta jälleen jatkettaessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt sen jälkeen kun asiasta vielä oli varsin vilkkaasti keskusteltu.
11§Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, varsinaisiksi jäseniksi:
 • maanviljelijä Pietari Hakkarainen Ilomantsista
 • virkailija Tyyne Kurvinen Joensuusta
 • maatalousteknikko Leevi Hiltunen Tuupovaarasta
 • kauppias Antti Kurvinen Ilomantsista
 • poliisikonstaapeli Mikko Kuusaro Ilomantsista
 • keskuksenhoitaja Irene Bogdanoff niin ikään Ilomantsista
Varajäseniksi valittiin:
 • lääketieteen kandidaatti Ilmari Kärki Helsingistä
 • voimistelunopettaja Sirkka Eloranta Kuopiosta
 • kauppias Kalevi Kurvinen Ilomantsista
 • insinööri Sakari Hiltunen Porista
 • maanviljelijä Antti Kurvinen Ilomantsin Naarvasta
 • metsäteknikko Tauno Kurvinen Heinolasta
12§Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 100 markkaa vuodessa sekä liittymismaksuksi niin ikään 100 markkaa. Kertakaikkiseksi jäsenmaksuksi hyväksyttiin 1000 markkaa.
13§Valittiin tilintarkastajiksi opettaja Yrjö Ikonen ja maanviljelijä Juho Ikonen sekä varatilintarkastajiksi maanviljelijät Eino Kontturi ja Juho Mononen.
14§Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin maanviljelijät Onni Hakkarainen ja Juho Turpeinen.
15§Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi päätettiin kutsua rovasti P. J. I. Kurvinen, joka ilomielin ilmoitti ottavansa tehtävän vastaan sekä kiitti kaikkia läsnä olevia huomionosoituksesta.
16§Pidettiin hiljainen hetki äskettäin edesmenneen suvun jäsenen, rouva Hilja Mustosen muistoksi, joka tänään oli haudattu Kontiolahden hautausmaahan.
17§Muun esitetyn ohjelman päätyttyä piti rovasti Kurvinen tilaisuuden lopettajaissanat, minkä jälkeen vielä päätettiin osallistua yhteisesti huomenna pidettävään juhlajumalanpalvelukseen sekä sen jälkeen kokoontua jälleen kello 13.00 Kunnallistalossa, jolloin pidettävän juhlatilaisuuden jälkeen tultaisiin tekemään retkeilyjä muun ohessa lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen syntymäkotiin.
18§Tilaisuus julistettiin päättyneeksi.
 

 

Vakuudeksi: 
Tyyne Kurvinen
Kokouksen puheenjohtaja,
Joensuu
Usko Kärki
Kokouksen sihteeri,
Laihia
 
Tämän pöytäkirjan olemme tänään tarkastaneet ja sen hyväksyneet. Ilomantsissa, heinäkuun 6. päivänä 1952.
Onni HakkarainenJuho Turpeinen

Kurvisen sukuyhdistyksen hallituksena toimivan sukuneuvoston kokouksen pöytäkirja

”Kurvisen sukuyhdistyksen hallituksena toimivan sukuneuvoston kokous Ilomantsin Kunnallistalossa heinäkuun 5. päivänä 1952.

Tutustuttiin yhdistyksen perustamisen valmistelutöihin.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pietari Hakkarainen, varapuheenjohtajaksi Tyyne Kurvinen, sihteeriksi maanviljelijä Arvo Turpeinen Tuupovaarasta, sukuluettelon pitäjäksi Ilmari Kärki sekä rahastonhoitajaksi ja samalla myös esinekokoelman ja arkistonhoitajaksi Mikko Kuusaro.
Kokous julistettiin päättyneeksi.
 

 

Vakuudeksi: 
Tyyne Kurvinen Usko Kärki
Puheenjohtaja
Mikko Kuusaro
V.a. sihteeri
  
Jälj. oikeaksi todistavat: 
Eino RonkainenHilma Ronkainen

Yhdistyksen rekisterinumero on 63600
Yhdistyksen nimi on Kurvisen sukuyhdistys r.y.

Päätös

”Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin ja on yhdistyksen nimeen liitetty r.y.

Helsingissä, oikeusministeriössä 6 p:nä elokuuta 1953.
Toimistopäällikkö Pentti Kumela

Martta Heinonen”

Kokous-ilomantsi-1952
Ensimmäisen kokouksen osanottajia Ilomantsin kansallistalon rappusilla 5.7.1952.
Edessä keskellä Ilma ja P. J. I. Kurvinen